• Greek Shaolin Temple Cultural Center13 Μοναχο? βοηθο?ν τον Πρ?γκηπα Τανγκ | 13 Monks helped prince of Tang | 十三棍僧 救 唐王


Στην ιστορ?α του ναο? Σαολ?ν, γενε?? μοναχ?ν Μαχητ?ν ?χουν καταφ?ρει ?θλου? και οι λαμπρ?? μ?χε? για το κινεζικ? ?θνο? και για την δικαιοσ?νη, ?χουν με?νει στην Ιστορ?α. Οι ?ξιοι ?θλοι του? αποτελο?ν μια λαμπρ? σελ?δα…....

Αγαπητ? επισκ?πτη το Κε?μενο με τ?τλο ?13 Μοναχο? βοηθο?ν τον Πρ?γκηπα Τανγκ | 13 Monks helped prince of Tang | 十三棍僧 救 唐王? που θ?λετε να διαβ?σετε ε?ναι διαθ?σιμο μ?νο για τα εγγεγραμμ?να Μ?λη και για τα Μ?λη του ΕΠΟΚΕΣ.Το δι? εξαμαρτε?ν ουκ ανδρ?? σοφο?.
Το να π?φτει κ?ποιο? στο ?διο λ?θο? δ?ο φορ?? δεν ε?ναι γν?ρισμα σοφο? ?νδρα [Μ?νανδρο? | Γν. μον. 121]Λ?γω πληθ?ρα? ερωτημ?των θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε ?τι:

Εξ αιτ?α? τη? επιβεβαιωμ?νη? καταστρατηγ?σεω? των ?ρων χρ?ση?, ακ?μα και κατ? παρ?βαση του Ν?μου περ? Πνευματικ?? Ιδιοκτησ?α?, Συγγενικ?ν Δικαιωμ?των και Πολιτιστικ?ν Θεμ?των απ? κ?ποια πρ?σωπα τα οπο?α δεν σ?βονται τα Πνευματικ? Δικαι?ματα και τον κ?πο των ?λλων, ο?τε του? καν?νε? συμπεριφορ?? στο Ελληνικ? Διαδ?κτυο, ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να παρ?χουμε πρ?σβαση στην βασικ? μα? αρθρογραφ?α, μ?νο στα εγγεγραμμ?να Μ?λη μα?.

Λυπο?μαστε ιδιαιτ?ρω? που εξαναγκαστ?καμε εκ των πραγμ?των να γνωστοποι?σουμε μ?α τ?τοια απ?φασ? μα?. Ζητο?με την καταν?ηση των ειλικριν?ν και πραγματικ?ν φ?λων μα?. ?πω? ε?ναι ευν?ητο, δεν μπορο?με να ανεχθο?με τι? ει? β?ρο? μα? αυθαιρεσ?ε? και την υφαρπαγ? του κ?που μα? απ? κ?ποιου?.

Αποδεικν?εται ?τι κ?ποια πρ?σωπα ?χουν συνηθ?σει ατιμ?ρητα να καπηλε?ονται για ?διο ?φελο? τον κ?πο τρ?των ? με περισσ? ?λλειψη αυτογνωσ?α? θεωρο?ν τον εαυτ? του? "δημιουργ?" ?ταν εμφαν?ζουν τι? ιστοσελ?δε? του? με αυθα?ρετε? και ?κριτε? υποκειμενικ?? επισημ?νσει? ? "εμπλουτ?ζοντα?" το περιεχ?μεν? του? με κε?μενα τα οπο?α δεν ε?ναι προ??ν αυθεντικ?? δικ?? του? δημιουργ?α?.

Τ?λο?, τ?τοια πρ?σωπα αποδεικν?ουν π?σο εξοργιστικ? τεραστ?ων διαστ?σεων ε?ναι η περιφρ?νηση προ? του? γραπτο?? και ?γραφου? ν?μου? τη? κοινων?α? μα?, αλλ? και η αδυναμ?α αντιλ?ψεω? τη? ζημι?? που προξενο?ν με τι? ασ?δοτε? πρ?ξει? του?.

Σα? Υπενθυμ?ζουμε ?τι: Οποιαδ?ποτε αντιγραφ? ?νευ εγγρ?φου αδε?α? του shaolinculturalcenter.gr δεν επιτρ?πεται συμφ?νω? προ? τη Νομικ? Β?ση περ? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, συγγενικ?ν δικαιωμ?των και πολιτιστικ?ν θεμ?των και κυρ?ω? του Ν. 2121/93, αρ. 66Α ? νεωτ?ρου αυτο?.Δυστυχ?? αυτ? το δι?στημα δεν δεχ?μαστε Μ?λη.
?σα Μ?λη επιθυμο?ν μπορο?ν να στ?λνουν προσκλ?σει? σε φ?λου? και να μα? ενημερ?νουν σχετικ?.

Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν - 希臘少林寺文化中心


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播