• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΛ?χαν Σι Πα Σ?ου - Οι 18 τεχνικ?? των Λ?χαν | Luohan Shiba sou | 羅漢十八手


Η Παρ?δοση του Σαολ?ν (κιν.: Shàolín xiāngchuán 少林相傳) θεωρε? το στυλ ?οι 18 τεχνικ?? των Λ?χαν? ? Λ?χαν Σι Πα Σ?ου (κιν.: Luóhàn Shíbā shou 羅漢十八手) πω? ε?ναι η πρ?τη φ?ρμα (κιν.: tào 套) τη?…....

Αγαπητ? επισκ?πτη το Κε?μενο με τ?τλο ?Λ?χαν Σι Πα Σ?ου - Οι 18 τεχνικ?? των Λ?χαν | Luohan Shiba sou | 羅漢十八手? που θ?λετε να διαβ?σετε ε?ναι διαθ?σιμο μ?νο για τα εγγεγραμμ?να Μ?λη και για τα Μ?λη του ΕΠΟΚΕΣ.Το δι? εξαμαρτε?ν ουκ ανδρ?? σοφο?.
Το να π?φτει κ?ποιο? στο ?διο λ?θο? δ?ο φορ?? δεν ε?ναι γν?ρισμα σοφο? ?νδρα [Μ?νανδρο? | Γν. μον. 121]Λ?γω πληθ?ρα? ερωτημ?των θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε ?τι:

Εξ αιτ?α? τη? επιβεβαιωμ?νη? καταστρατηγ?σεω? των ?ρων χρ?ση?, ακ?μα και κατ? παρ?βαση του Ν?μου περ? Πνευματικ?? Ιδιοκτησ?α?, Συγγενικ?ν Δικαιωμ?των και Πολιτιστικ?ν Θεμ?των απ? κ?ποια πρ?σωπα τα οπο?α δεν σ?βονται τα Πνευματικ? Δικαι?ματα και τον κ?πο των ?λλων, ο?τε του? καν?νε? συμπεριφορ?? στο Ελληνικ? Διαδ?κτυο, ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να παρ?χουμε πρ?σβαση στην βασικ? μα? αρθρογραφ?α, μ?νο στα εγγεγραμμ?να Μ?λη μα?.

Λυπο?μαστε ιδιαιτ?ρω? που εξαναγκαστ?καμε εκ των πραγμ?των να γνωστοποι?σουμε μ?α τ?τοια απ?φασ? μα?. Ζητο?με την καταν?ηση των ειλικριν?ν και πραγματικ?ν φ?λων μα?. ?πω? ε?ναι ευν?ητο, δεν μπορο?με να ανεχθο?με τι? ει? β?ρο? μα? αυθαιρεσ?ε? και την υφαρπαγ? του κ?που μα? απ? κ?ποιου?.

Αποδεικν?εται ?τι κ?ποια πρ?σωπα ?χουν συνηθ?σει ατιμ?ρητα να καπηλε?ονται για ?διο ?φελο? τον κ?πο τρ?των ? με περισσ? ?λλειψη αυτογνωσ?α? θεωρο?ν τον εαυτ? του? "δημιουργ?" ?ταν εμφαν?ζουν τι? ιστοσελ?δε? του? με αυθα?ρετε? και ?κριτε? υποκειμενικ?? επισημ?νσει? ? "εμπλουτ?ζοντα?" το περιεχ?μεν? του? με κε?μενα τα οπο?α δεν ε?ναι προ??ν αυθεντικ?? δικ?? του? δημιουργ?α?.

Τ?λο?, τ?τοια πρ?σωπα αποδεικν?ουν π?σο εξοργιστικ? τεραστ?ων διαστ?σεων ε?ναι η περιφρ?νηση προ? του? γραπτο?? και ?γραφου? ν?μου? τη? κοινων?α? μα?, αλλ? και η αδυναμ?α αντιλ?ψεω? τη? ζημι?? που προξενο?ν με τι? ασ?δοτε? πρ?ξει? του?.

Σα? Υπενθυμ?ζουμε ?τι: Οποιαδ?ποτε αντιγραφ? ?νευ εγγρ?φου αδε?α? του shaolinculturalcenter.gr δεν επιτρ?πεται συμφ?νω? προ? τη Νομικ? Β?ση περ? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, συγγενικ?ν δικαιωμ?των και πολιτιστικ?ν θεμ?των και κυρ?ω? του Ν. 2121/93, αρ. 66Α ? νεωτ?ρου αυτο?.Δυστυχ?? αυτ? το δι?στημα δεν δεχ?μαστε Μ?λη.
?σα Μ?λη επιθυμο?ν μπορο?ν να στ?λνουν προσκλ?σει? σε φ?λου? και να μα? ενημερ?νουν σχετικ?.

Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν - 希臘少林寺文化中心


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播