• Greek Shaolin Temple Cultural CenterShaolin Liu He Gong. A rare Shaolin Internal Art | 少林六合功。罕見少林內功藝術
Σαολ?ν Λ?ου Χε Γκονγκ | 06/04/2014


Σαολ?ν Λ?ου Χε Γκονγκ


Ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α η εκπαιδευτικ? ημερ?δα ?6 Αρμονικ?? Ασκ?σει? – Λ?ου Χε Γκονγκ [κιν.: Shàolín liùhé gōng 少林六合功]?, στο πλα?σιο τη? υλοποιο?μενη? Πρ?ξη? του ΕΠΟΚΕΣ ?Γνωριμ?α με τι? Εσωτερικ?? Τ?χνε? του Σαολ?ν?, το Σ?ββατο 5 Απριλ?ου 2014, στο Λαγκαδ?.

Την ημερ?δα υλοποιε? το Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν. ??

Στην εκπαιδευτικ? ημερ?δα διδ?χθηκε και αναλ?θηκε το Λ?ου Χε Γκονγκ, μια τ?χνη εσωτερικ?ν ασκ?σεων που ε?ναι η αρχ?γονη ρ?ζα του Τ?? Τζι Τσου?ν, απ? το δ?σκαλο Σι Γιαν Τζου? [κιν.: shì yán zhuō 釋延卓], ιδρυτ? του ΕΠΟΚΕΣ και επ?σημο εκπρ?σωπο του Σαολ?ν στην Ελλ?δα.

Αναλυτικ? παρουσι?στηκαν οι Δεξι?τητε?:

1. Σπρ?χνοντα? το βουν? με το ?να χ?ρι [Κιν.: dānshǒutuīshān 單手推山]
Καθ?ρισμα και ενδυν?μωση των πνευμ?νων

2. Ο Α?ρα? κουν?ει την Ιτι? [Κιν: fēngbǎiliǔ 風擺柳]
Καθ?ρισμα και ενδυν?μωση τη? Σπλ?να?

3. Αγκαλι?ζοντα? το Φεγγ?ρι -[Κιν.: huáizhōng bàoyuè 懷中抱月]
Καθ?ρισμα και ενδυν?μωση του Συκωτιο?

4. Υποταγ? του Τ?γρη [Κιν.: fúhǔshì 伏虎勢]
Εξισορρ?πηση? τη? εσωτερικ?? θερμοκρασ?α? των οργ?νων.

5. Στηρ?ζοντα? τον Ουραν? με την Παλ?μη [Κιν.: tuòtiānzhǎng 拓天掌]
Καθ?ρισμα και ενδυν?μωση τη? Καρδι??

6. Η Παλ?μη που υποτ?σσει το Δρ?κο [Κιν.: jiànglóngzhǎng 降龍掌]
Καθ?ρισμα και ενδυν?μωση των Νεφρ?ν.

Σχετικ? με το Λ?ου Χε Γκονγκ

Οι 6 Αρμονικ?? Ασκ?σει? ? Δεξι?τητε? ε?ναι μ?α απ? τι? πιο παλι?? διδασκαλ?ε? του Σαολ?ν, αν?κουν στο ?Σαολ?ν Τσαν Τσι Τζιαν? [κιν.: Shàolín chǎnqìjiàn 少林產氣健] και δεν ?χουν μεταβληθε? στο π?ρασμα του χρ?νου. Ε?ναι ?να σετ ασκ?σεων που σκοπ? ?χουν την εν?σχυση τη? υγε?α?, την επ?τευξη τη? πνευματικ?? δια?γεια? και την αποβολ? του ?γχου? και τη? κατ?θλιψη?. Κ?θε μια απ? τι? ?ξι κιν?σει? και στ?σει? αντιστοιχε? σε ?να διαφορετικ? ?ργανο του σ?ματο?, ?πω? η καρδι?, πνε?μονε?, νεφρ?, σπλ?να, συκ?τι, και σε διαφορετικ? καν?λια μεσημβριν?ν. Πρ?κειται για μια ρουτ?να Τσιγκ?ν σε κ?νηση κι ?χει εμφαν?στατα τα στοιχε?α μια? στοιχει?δου? ? πρωτ?τυπη? μορφ?? Τ?? Τζι Τσου?ν [Κιν.: Tàijíquán 太極拳]. Η βασικ? κ?νηση με τα π?δια ?περπ?τημα γ?τα?? [Κιν.: miáoxíng 貓行] μοι?ζει με μια παραλλαγ? του ?Συστρεφ?μενου β?ματο?? [Κιν.: Zuoyou Lōuxī àobù, 左右摟膝拗步] του Τ?? Τζι Τσου?ν, εν? παρ?λληλα διδ?σκει τη χρ?ση των εννοι?ν τη? ?Στρ?ψη, Β?θιση, και Κατε?θυνση? που ε?ναι βασικ? διδασκαλ?α στο Τ?? Τζι Τσου?ν.


Επιστροφ?


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播