• Greek Shaolin Temple Cultural CenterShaolin Ba Duan Jin in daily life for health keeping | 少林八段錦日常生活中的應用為保健康
Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? | 01/07/2013


Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α?


Ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α η εκπαιδευτικ? ημερ?δα ?Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν [Κιν.: Shàolín bāduànjǐn 少林八段錦] και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? [Κιν.: bǎojiànkāng 保健康]?, στο πλα?σιο τη? υλοποιο?μενη? Πρ?ξη? του ΕΠΟΚΕΣ ?Γνωριμ?α με τι? Τ?χνε? και τη Κουλτο?ρα του Σαολ?ν?, στη Κυλλ?νη, τη Κυριακ? 30 Ιουν?ου 2013.?

?Την ημερ?δα υλοποιε? το Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν. ?

?Η εν λ?γω ημερ?δα αποτελε? την τρ?τη απ? τι? συνολικ? τ?σσερι? [4] που θα πραγματοποιηθο?ν μ?σα στο 2013. Στην εκπαιδευτικ? ημερ?δα παρουσι?στηκε και αναλ?θηκε το Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν, η εφαρμογ? των τεχνικ?ν του στη Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? και η παρουσ?αση τη? εμπειρ?α? των συμμετεχ?ντων απ? τη μ?χρι τ?ρα πορε?α εφαρμογ?? του?.??

Αναλυτικ? παρουσι?στηκαν:??

Βασικ?? & Προχωρημ?νε? Δεξι?τητε? Τσι Γκονγκ?
Βασικ?? & Προχωρημ?νε? Δεξι?τητε? Αναπνο??
?Βασικ? & Προχωρημ?νη Κινησιολογ?α στο Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν?
Βασικ? Αν?λυση των Τεχνικ?ν του Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν
Καθημεριν? ?Εφαρμογ? του Πα Του?ν Τζιν

??Συμμετε?χαν οι Δ?σκαλοι, Κατακαλα?ο? Δημ?τρη?, Σπυρ?πουλο? Χρ?στο?, Κοκκ?λα? Λ?μπρο?, Καπατσο?λια? Παναγι?τη?, Κωστ?πουλο? Ιω?ννη?, Δελ?? Γε?ργιο?, Αντων?ου Ευσταθ?α, Αλτ?νη? Θε?δωρο?. Φιλικ? Συμμετοχ? Σταυρ?κο? Μ?ριο?. Τη γενικ? εποπτε?α τη? εκπαιδευτικ?? ημερ?δα? ε?χε ο Δ?σκαλο? και Υπε?θυνο? του ΕΠΟΚΕΣ Σταυρ?δη? Ιορδ?νη?.


Επιστροφ?


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播