• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΙστορ?α του Κ?ντρου | 12/02/2012


Το Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν [ΕΠΟΚΕΣ] [κιν.: Xīlà Shàolínsì wénhuà zhōngxīn 希臘少林寺文化中心], δημιουργ?θηκε το 2011 απ? τον Επ?σημα Αναγνωρισμ?νο ?λληνα Δ?σκαλο 34η? Γενε?? του Μοναστηριο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν, Σι Γιαν Τζου? [Σταυρ?δη Ιορδ?νη], σ?μφωνα με την επ?σημη οδηγ?α και την επ?βλεψη του Ναο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν τη? Κ?να?.

Με τη δημιουργ?α του ΕΠΟΚΕΣ ο Να?? Σαολ?ν [κιν.: Sōng Shān Shàolínsì 嵩山少林寺] ελπ?ζει να προωθ?σει την ορθ?, υγι?, ?ρτια και ολοκληρωμ?νη αν?πτυξη τη? κουλτο?ρα? και του Πολιτισμο? του Σαολ?ν στην Ελλ?δα και να παρουσι?σει με πληρ?τητα και ακρ?βεια τη διδασκαλ?α και τη Παρ?δοση του Σαολ?ν και κ?θε τ?χνη? που συνδ?εται με αυτ?.


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播