• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΕυρωπα?κ? Ομοσπονδ?α Σαολ?ν | 13/09/2012


Η Ευρωπα?κ? Ομοσπονδ?α Σαολ?ν [Shaolin Europe Association (SEA)] ?χει ?δρα το Να? Σαολ?ν του Βερολ?νου [Bundesallee 215, 10719 Berlin] και ιδρ?θηκε στην Βι?ννη την 1η Σεπτεμβρ?ου 2010 απ? την εξοχ?τητα του, το Σεβ?σμιο Δ?σκαλο Σι Γιουνγκ Σιν, Ηγο?μενο του Μοναστηριο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν τη? επαρχ?α? Χον?ν. Βασικ?? σκοπ?? τη? Ομοσπονδ?α? ε?ναι να προωθ?σει την Κουλτο?ρα των 1.500 χρ?νων του Σαολ?ν και να διαφυλ?ξει την αυθεντικ?τητα τη?. Στην ετ?σια γενικ? συν?λευση τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? Σαολ?ν που πραγματοποι?θηκε στη Ρ?μη στι? 29 Σεπτεμβρ?ου 2011, τρ?α ν?α Μ?λη ?γιναν αποδεκτ?, μετ? απ? την α?τηση του? το 2010, η Αυστρ?α, η Δαν?α και η Ελλ?δα.

Ε?ναι μεγ?λη μα? τιμ? να ε?μαστε ο Ελληνικ?? φορ?α? που εκπροσωπε? επ?σημα το Να? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν στην Ελλ?δα, υπ? τι? οδηγ?ε? του Σεβ?σμιου Ηγο?μενου Σι Γιουνγκ Σιν και την καθοδ?γηση του Επ?σημα Αναγνωρισμ?νου ?λληνα Διδ?σκαλου 34η? Γενε?? του Μοναστηριο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν, Σι Γιαν Τζου? [Σταυρ?δη Ιορδ?νη] Υπε?θυνο του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν.

Το Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν ?χει την επ?σημη ?γκριση του Μοναστηριο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν να προωθ?σει την ορθ?, υγι?, ?ρτια και ολοκληρωμ?νη αν?πτυξη τη? κουλτο?ρα? και του Πολιτισμο? του Σαολ?ν στην Ελλ?δα και να παρουσι?σει με πληρ?τητα και ακρ?βεια τη διδασκαλ?α και τη Παρ?ρ?δοση του Σαολ?ν και κ?θε τ?χνη? που συνδ?εται με αυτ?.

Μπορε?τε να δε?τε τα επ?σημα αναγνωρισμ?να κ?ντρα Σαολ?ν στην Ευρ?πη στη σελ?δα τη? Ευρωπα?κ?? Ομοσπονδ?α? Σαολ?ν.?Η Πολιτιστικ? κληρονομι? του Σαολ?ν, ε?ναι μ?α κληρονομι? προ? ?φελο? των μελλοντικ?ν γενε?ν, ?να κληροδ?τημα διαν?ηση?. Ε?ναι δικ? μα? υποχρ?ωση να προωθ?σουμε τη Κουλτο?ρα του Σαολ?ν, ?στε να αγαπηθε? ακ?μα περισσ?τερο.?

Ηγο?μενο? Σι Γιουνγκ Σιν [κιν.: shìyǒngxìn fāngzhang 釋永信方丈]


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播