• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΠολιτιστικ? Κ?ντρο | 12/09/2012


Πολιτιστικ? Κ?ντροΤο Σαολ?ν δεν ε?ναι μ?νο ?να σημαντικ? κομμ?τι τη? Κιν?ζικη? Παρ?δοση? και κουλτο?ρα? αλλ? αποτελε? ?να σημαντικ? μνημε?ο τη? πολιτιστικ?? κληρονομι?? του παγκ?σμιου πολιτισμο?. Για το λ?γο αυτ? η UNESCO την 1η Αυγο?στου 2010, αναγν?ρισε το Να? Σαολ?ν σαν Πολιτιστικ? Μνημε?ο τη? Ανθρωπ?τητα? και το κατ?ταξε σαν Μνημε?ο Εξ?χουσα? Παγκ?σμια? Σημασ?α?. Καθ?? στο σ?γχρονο κ?σμο αποτελε? επιτακτικ? αν?γκη η αλληλοκαταν?ηση και οι πολιτιστικ?? ανταλλαγ??, υπ?ρχει μια αυξαν?μενη τ?ση επικοινων?α? μεταξ? των χωρ?ν, των εθν?ν, των θρησκει?ν και των πολιτισμ?ν. Η πολιτιστικ? κληρονομι? του Σαολ?ν ε?ναι απ? μ?νη τη? το αποτ?λεσμα τη? αρχα?α? πολιτιστικ?? επικοινων?α?, και ?χει διαδραματ?σει σημαντικ? ρ?λο στην ?νταξη του κιν?ζικου ?θνου? στο παγκ?σμιο πολιτισμ?. Υπ? την ηγουμεν?α του Σεβ?σμιου Σι Γιουνγκ Σιν, ο να?? Σαολ?ν δ?νει πλ?ον μεγαλ?τερη σημασ?α στι? διεθνε?? πολιτιστικ?? ανταλλαγ?? και την εξ?πλωση τη? κουλτο?ρα? των 1.500 χρ?νων του Σαολ?ν, προκειμ?νου να επωφεληθο?ν και ?λλοι ?νθρωποι, και να βοηθηθε? η κοινων?α.

Απ? του? αρχα?ου? χρ?νου?, το Σαολ?ν ?δινε μεγ?λη ?μφαση στι? πολιτιστικ?? ανταλλαγ?? με ξ?νε? χ?ρε?. Στη πραγματικ?τητα, η κουλτο?ρα του Σαολ?ν ?φθασε σε πλ?ρη αν?πτυξη μετ? απ? μ?α διαρκ? ιστορικ? πορε?α συνεχ?ν πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν. Με την αν?πτυξη τη? τεχνολογ?α? και την ?νθιση των διεθν?ν πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν, ο Πολιτισμ?? του Σαολ?ν ?χει εξαπλωθε? στο εξωτερικ?, μ?σα απ? ?να ευρ? φ?σμα πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν.

Αυτ? ?κανε απολ?τω? αναγκα?α την ?δρυση Επ?σημων Πολιτιστικ?ν Κ?ντρων σε δι?φορα μ?ρη του κ?σμου, απ? το να? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν. Ο σκοπ?? αυτ?ν των κ?ντρων ε?ναι να διαφυλ?ξουν και να προωθ?σουν την ορθ?, υγι?, ?ρτια και ολοκληρωμ?νη Πολιτιστικ? Κληρονομι? και τι? Τ?χνε? του Σαολ?ν. Να παρ?χουν πληροφορ?ε? και να εγγυηθο?ν την αξιοπιστ?α, την πληρ?τητα και την ακρ?βεια στη διδασκαλ?α και τη δι?δοση τη? Κουλτο?ρα? του Σαολ?ν .

Η λειτουργ?α του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν ?χει ω? σκοπο??:

1. την αποδοχ? μελ?ν που αγαπο?ν το Σαολ?ν
2. την εκπα?δευση και πιστοπο?ηση των Τεχν?ν του Σαολ?ν σε ?λη την Ελλ?δα
3. την παροχ? δ?αυλου επικοινων?α? μεταξ? των φ?λων και ?νθερμων υποστηρικτ?ν του Σαολ?ν
4. να εγγυηθε? την αξιοπιστ?α, την πληρ?τητα και την ακρ?βεια στη δι?δοση και εξ?πλωσ? του

Το πολιτιστικ? μα? κ?ντρο ?χει τρει? βασικο?? στ?χου?:

1. Να εν?σει του? ανθρ?που? απ? ?λα τα κοινωνικ? στρ?ματα σε μια κοιν? προσπ?θεια δι?δοση? τη? πολιτιστικ?? κουλτο?ρα? του Σαολ?ν σε ?λη την Ελλ?δα.
2. Να προ?γει τι? διεθνε?? πολιτιστικ?? ανταλλαγ??, και την εν?σχυση τη? αμοιβα?α? καταν?ηση? και εμπιστοσ?νη?.
3. Να διατηρ?σει τη πληρ?τητα και την ακρ?βεια των τεχν?ν του Σαολ?ν.

Το πολιτιστικ? μα? κ?ντρο διατηρε? τι? ακ?λουθε? αρχ??:

1. Προστασ?α? και δι?δοση? τη? παρ?δοση? του Σαολ?ν.
2. Διαχε?ριση και λειτουργ?α του πολιτισμο? Σαολ?ν στη σ?γχρονη εποχ?.
3. Bο?θεια στη προστασ?α τη? παρ?δοση? του Σαολ?ν.


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播