• Greek Shaolin Temple Cultural CenterΣκοπο? του Κ?ντρου | 06/03/2012


Πολιτιστικ? Κ?ντροΒασικο? Σκοπο? του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν Ελλ?δα? [ΕΠΟΚΕΣ]

Η καλλι?ργεια των παραδοσιακ? καλ?ν και φιλικ?ν σχ?σεων αν?μεσα στην Ελλ?δα και την Κ?να, η δι?δοση τη? Κουλτο?ρα?, του Πολιτισμο?, τη? Φιλοσοφ?α?, του Πνε?ματο? και των Τεχν?ν του Σαολ?ν, στην Ελλ?δα.

Η προ?θηση τη? συνεργασ?α? στον τομ?α του πολιτισμο?, των τεχν?ν, του πνε?ματο? και γενικ? τη? κουλτο?ρα? μεταξ? Ελλ?δα? και Κ?να?.

Η δι?σωση και αν?δειξη τη? ιστορ?α? και τη πολιτιστικ?? κουλτο?ρα? του ?Σαολ?ν?.

Η διοργ?νωση ομιλι?ν με ηθικ?, κοινωνικ? και πολιτιστικ? περιεχ?μενο, καθ?? και η οργ?νωση εκδηλ?σεων, εκδρομ?ν κλπ. με σκοπ? την απ?κτηση γν?σεων σχετικ? με την Κινεζικ? ιστορ?α και τον πολιτισμ?.

Η οργ?νωση βραχυπρ?θεσμη? ? μακροπρ?θεσμη? διδασκαλ?α? τη? Κουλτο?ρα?, του Πολιτισμο?, τη? Φιλοσοφ?α?, του Πνε?ματο? και των Τεχν?ν του Σαολ?ν. Ενδεικτικ? αναγρ?φουμε τη Πο?ηση, τη Ζωγραφικ?, τη Καλλιγραφ?α, τη Παραδοσιακ? Κιν?ζικη Ιατρικ? και τη Βοτανολογ?α.

Η συνεργασ?α με συλλ?γου?, φορε??, ομοσπονδ?ε? και κ?ντρα πολιτισμο? τη? ημεδαπ?? και τη? αλλοδαπ?? που ?χουν παρ?μοιου? ? παραπλ?σιου? στ?χου?, με Ελληνικ?? αρχ??, σ?μφωνα με τα δικ? μα? και τα δικ? του? προγρ?μματα.

Η σ?σφιγξη των σχ?σεων, φιλικ?ν και κοινωνικ?ν, των μελ?ν του Συλλ?γου και η αν?πτυξη τη? αλληλεγγ?η? και συνεργασ?α? μεταξ? του? με σκοπ? την επ?λυση των κοιν?ν προβλημ?των.

Η προ?θηση στην Ελλ?δα μεθ?δων και μορφ?ν αν?πτυξη? και καλλι?ργεια? σωματικ?? και πνευματικ?? αρμον?α?, τα οπο?α σχετ?ζονται με το Σαολ?ν και εκπορε?ονται ιστορικ?? και πνευματικ?? απ? αυτ?.

Η αποδοχ? μελ?ν που αγαπο?ν την Κουλτο?ρα του Σαολ?ν.

Η εκπα?δευση και πιστοπο?ηση των Τεχν?ν του Σαολ?ν σε ?λη την Ελλ?δα.

Η εγγ?ηση τη? αξιοπιστ?α?, την πληρ?τητα? και τη? ακρ?βεια? στη δι?δοση και εξ?πλωσ? τη? Κουλτο?ρα? του Σαολ?ν.


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播