Greek Shaolin Temple Cultural CenterΕλληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν - 希臘少林寺文化中心

Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν
Το [Ε.ΠΟ.ΚΕ.Σ] ε?ναι ο Επ?σημο? Εκπρ?σωπο? του Σαολ?ν στην Ελλ?δα.

Greek Shaolin Cultural Center [GSCC]
GSCC is the official representative of the Songshan Shaolin Temple in Greece.

希臘少林寺文化中心
希臘少林文化中心是嵩山少林寺的官方代表


Το Ελληνικ? Πολιτιστικ? Κ?ντρο Σαολ?ν [ΕΠΟΚΕΣ] [κιν.: Xīlà Shàolínsì wénhuà zhōngxīn 希臘少林寺文化中心], ιδρ?θηκε το 2011 απ? τον Επ?σημα Διαπιστευμ?νο ?λληνα Δ?σκαλο 34η? Γενε?? του Ναο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν, Σι Γιαν Τζου? [Σταυρ?δη Ιορδ?νη], σ?μφωνα με την επ?σημη οδηγ?α και την επ?βλεψη του Ναο? Σαολ?ν του Σονγκσ?ν τη? Κ?να? και ε?ναι ο Επ?σημο? Εκπρ?σωπο? του Σαολ?ν στην Ελλ?δα.


Με τη δημιουργ?α του ΕΠΟΚΕΣ ο Να?? Σαολ?ν [κιν.: Sōng Shān Shàolínsì 嵩山少林寺] τον οπο?ο η UNESCO την 1η Αυγο?στου 2010, αναγν?ρισε σαν Πολιτιστικ? Μνημε?ο τη? Ανθρωπ?τητα? και το κατ?ταξε σαν Μνημε?ο Εξ?χουσα? Παγκ?σμια? Σημασ?α?, ελπ?ζει να προωθ?σει την ορθ?, υγι?, ?ρτια και ολοκληρωμ?νη αν?πτυξη τη? κουλτο?ρα? και του Πολιτισμο? του στην Ελλ?δα και να παρουσι?σει με πληρ?τητα και ακρ?βεια τη διδασκαλ?α και τη δι?δοση των τεχν?ν που απορρ?ουν απ? την 1.500 χρ?νων ιστορ?α του.Επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ του ΕΠΟΚΕΣ
Visit our ?Online Press/Media Center?
請訪問我們 ?在線記者中心?


Με απ?φαση του διοικητικο? συμβουλ?ου, β?ση του ?ρθρου 3, παρ. 3.1 /8 του καταστατικο? του EΠΟΚΕΣ και προσαρμοσμ?νοι πλ?ρω? με τα δεδομ?να τη? εποχ?? μα?, θεσπ?στηκε και λειτο?ργησε Γραφε?ο Τ?που και κατ' επ?κταση και ιστοσελ?δα αυτο?. Το Γραφε?ο Τ?που του ?ΕΠΟΚΕΣ? ?χει ω? κ?ρια αρμοδι?τητα την προβολ? του ?ργου του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν και την ενημ?ρωση του κοινο? για τι? δραστηρι?τητε? μα? και τα τελευτα?α ν?α μα?, μ?σω του τ?που, των μ?σων μαζικ?? ενημ?ρωση?, του διαδικτ?ου και των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Για κ?θε πληροφορ?α ? διευκρ?νηση επικοινων?στε μαζ? μα?.


Για του? ?λληνε? φ?λου? δημιουργ?σαμε μια ν?α ιστοσελ?δα στην Ελληνικ? γλ?σσαΣημε?ωση: Για του? ?λληνε? φ?λου? δημιουργ?σαμε μια ν?α ιστοσελ?δα στην Ελληνικ? γλ?σσα. Επισκεφτε?τε τη και μ?θετε ?λα τα τελευτα?α ν?α του Ελληνικο? Πολιτιστικο? Κ?ντρου Σαολ?ν και των συνεργατ?ν του.


For our English Speaking friends we have created a new website in EnglishNote: For our English Speaking friends we have created a new website in English. Feel free to visit it and learn all the latest news from the Greek Shaolin Cultural Center and all its associates.Σαολ?ν Λα? Λιανχου?ν Γκονγκ Φα

Σεμιν?ρια Σαολ?ν Κουνγκ Φου τη? Παλι?? Σχολ?? για Σπουδαστ?? & Δασκ?λου?
A series of Seminars for Students & Teachers about Traditional Shaolin Kung Fu of the Old School
少林傳統功夫研討會在希臘


Με απ?φαση του διοικητικο? συμβουλ?ου, β?ση του ?ρθρου 2, παρ. A /4 του καταστατικο? του EΠΟΚΕΣ, αποφασ?στηκε η διεξαγωγ? εκπαιδευτικ?ν ημερ?δων στο πλα?σιο τη? υλοποιο?μενη? Πρ?ξη? ?Γνωριμ?α με τι? παραδοσιακ?? πολεμικ?? τ?χνε? του Σαολ?ν?, μ?σα στο 2018. Η ν?α δρ?ση του ΕΠΟΚΕΣ αφορ? αποκλειστικ? του? δασκ?λου? και του? προχωρημ?νου? σπουδαστ??, των Σωματε?ων που συνεργ?ζονται με το ΕΠΟΚΕΣ. Για κ?θε πληροφορ?α ? διευκρ?νηση επικοινων?στε μαζ? μα?.Σαολ?ν Λ?ου Χε Γκονγκ Σαολ?ν Σι Σαν Τσου? Σαολ?ν Πα Του?ν Τζιν και Διαφ?λαξη τη? Υγε?α? Σαολ?ν Τσαν Τσι Τζιαν και Εφαρμογ?? Τσι Να 

Σεμιν?ρια για τη γνωριμ?α των Ελλ?νων με τη κουλτο?ρα του Σαολ?ν
A series of Free Seminars about the Shaolin Culture by EPOKES
少林文化在研討會希臘


Με απ?φαση του διοικητικο? συμβουλ?ου, β?ση του ?ρθρου 2, παρ. A /4 του καταστατικο? του EΠΟΚΕΣ, αποφασ?στηκε η διεξαγωγ? ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικ?ν ημερ?δων στο πλα?σιο τη? υλοποιο?μενη? Πρ?ξη? ?Γνωριμ?α με τι? Τ?χνε? και τη Κουλτο?ρα του Σαολ?ν?, μ?σα στο 2013 και ?Γνωριμ?α με τι? Εσωτερικ?? Τ?χνε? του Σαολ?ν? μ?σα στο 2014. Για κ?θε πληροφορ?α ? διευκρ?νηση επικοινων?στε μαζ? μα?.


Το σ?νολο του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του διαδικτυακο? τ?που τoυ http://www.tewrfy.live, διατ?θεται στου? επισκ?πτε? αυστηρ? για προσωπικ? χρ?ση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσ?ευση, η αναπαραγωγ?, ολικ?, μερικ? ? περιληπτικ? ? κατ? παρ?φραση ? διασκευ? απ?δοση του περιεχομ?νου του παρ?ντο? web site με οποιονδ?ποτε τρ?πο, ηλεκτρονικ?, μηχανικ?, φωτοτυπικ?, ηχογρ?φηση? ? ?λλο, χωρ?? προηγο?μενη γραπτ? ?δεια του εκδ?τη.
Ν?μο? 2121/1993, σχετικ? Οδηγ?α Ε.Ε. 29/2001/EC και καν?νε? Διεθνο?? Δικα?ου που ισχ?ουν στην Ελλ?δα.

广东快乐十分最快开奖直播